Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
pw. NMP Nieustającej Pomocy
Kapelania
Przejdź do treści
Wolontariat

Biuro Wolontariatu jest nieczynne:
od 26 marca 2018 r. do 8 kwietnia 2018 r.

Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do pełnoletniej młodzieży uczącej się i studiującej.

 • Zaangażowanie w wolontariat umożliwia osobom, bez przygotowania medycznego, bezinteresowne wykonywanie prostych posług w szpitalu dziecięcym.

 • Wolontariat ma charakter ekumeniczny, niezależny politycznie, jest otwarty na ludzi dobrej woli, wrażliwych na potrzeby cierpiącego dziecka oraz umiejących uszanować prawa człowieka.


Wolontariusz po odbytym stażu może zaangażować się, w:

 • Pomoc personelowi medycznemu w utrzymaniu czystości, pracach porządkowych, transporcie wewnątrz szpitala chorych i materiałów zaopatrzenia.

 • Odwiedzanie chorych dzieci, rozmowę, zabawę, pomoc w nauce.

 • Pomoc rodzicom chorego dziecka poprzez proste posługi.


Pozostałe informacje
 • Nie odpowiadamy na anonimową pocztę elektroniczną.
 • Warunkiem koniecznym przyjęcia do wolontariatu jest ukończony 18 rok życia.
 • Staż próbny można odbywać tylko w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 15.00.
 • W wolontariacie nie można odbywać obowiązkowych praktyk studenckich.
 • Wolontariat wydaje tylko zaświadczenia o wykonanej pracy. Natomiast nie wydaje rekomendacji na uczelnie i listów polecających wolontariusza.
 • Nie prowadzimy wolonatriatu dla osób pragnących, w czasie jego trwania, wykonywać jeden z zawodów medycznych.
 • Prosimy o uważne czytanie regulaminu oraz strony z wymaganymi formalnościami, gdyż jest tam większość odpowiedzi na stawiane pytania.


Odpowiedzialnym za wolontariat jest:
Ksiądz dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ
/Kapelan szpitala/
Biuro czynne jest w dni robocze od godz. 11.00 do 13.00;
tel.: 12 333 91 72
e-mail: poczta@kapelania-usd.com;
Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265, /biuro znajduje się przy Kaplicy szpitalnej/
Wróć do spisu treści